โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) ได้เข้าร่วมแสดงงานนิทรรศการงานประเมินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร ซึ่งภายในงานมีโรงเรียนเครือข่ายหลายโรงเรียนเพื่อเข้าแสดงผลงานในครั้งนี้