นายอำเภอพิบูลมังสาหารร่วมกับนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร รวมไปถึงโรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านโพธิ์กลาง)และภาคีเครือข่าย ชาวเมืองพิบูลมังสาหาร ได้ร่วมพิธีสักการะหลักเมืองพิบูลมังสาหารเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวพิบูลมังสาหาร โดยภายในงานมีการแสดงมากมายจากนักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร  โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านโพธิ์กลาง) และโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร (วิภาคย์วิทยากร) ให้ประชาชนได้รับชมอย่างแพร่หลาย