โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านโพธิ์กลาง) ได้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมอำเภอพิบูลมังสาหาร  โดยมีหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้