โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง  ได้เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการในโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนพิบูลมังสาหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นโครงการ นำผลงานทางวิชาการต่างๆของนักเรียนรวมไปถึงของครูผู้สอน มาร่วมในการจัดแสดงในครั้งนี้