โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง)  ได้จัดกิจกรรมวันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งมี ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ รวมไปถึงเนตรนารี และยุวกาชาติ เข้าร่วมเปิดกองในครั้งนี้ โดยมีท่านผู้อำนวยการสถานศึกษนายนิพนธ์  ธัญภัทรานนท์ เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้