Print
Category: กิจกรรมล่าสุด
Hits: 138

   โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) ได้จัดกิจกรรมโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อระลึกถึงครูผู้สอนความรู้ให้แก่นักเรียน โดยภายในงาน ได้มีผู้บริหารจากทางเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารมาร่วมเป็นประธานเปิดในกิจกรรมในครั้งนี้