โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) ร่วมขบวนแห่บวงสรวงพระบำรุงราษฎร์(พระจูมมณี)กราบไหว้สักการะหลักเมือง เฉลิมฉลอง 157 ปี และบุญคูณลานกุ้มข้าวใหญ่ประจำปี 2563 อำเภอพิบูลมังสาหาร  นำโดยนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหารและนายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมไปถึงองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นต่างๆ เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้