โครงการภาษาไทยเชิงอนุรักษ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2563 โดย วันที่ 14 ก.ย.2563 มีวิทยากรจากสาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฎอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมบริการวิชาการท้องถิ่นด้วย วันที่ 15 ก.ย 2563 นำนักเรียนไปเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมที่ วัดพระธาตุเรืองรอง วัดสระกำแพงใหญ่ วัดป่าศรีมงคล จ.ศรีสะเกษวันที่ 16 ก.ย 2563 จัดกิจกรรมถอดบทเรียน สามารถโหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่ Click !!!!!