โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)ได้จัดกิจกรรมโครงการกีฬาภายใน ประจำปี 2562  เป้าประสงค์ให้ผู้เรียนได้มีความสามัคคี การมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย  โดยภายในโครงการได้รับเกียรติจะผู้บริหารจากทางเทศบาล นำโดย นายไพศาล ปีตาภา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร ร่วมเป็นประธานเปิดในพิธี และแขกผู้มีเกียรติอีกมากมาย