ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง)

>> ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น <<

>> ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย <<

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ รายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2558

โดยมีผู้ปกครอง บิดา มารดา หรือผู้อุปการะนำนักเรียนมามอบตัวด้วย

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 08.30 น.

ระดัยมัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา 13.00 น.

ที่บริเวณใต้ถุนอาคารสัตบรรณ


 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
 
สารบัญ
 

หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ติดต่อโรงเรียน

 

เกี่ยวกับนักเรียน
  

ผลงานครู
 

นางวิกันดา ศรีสมุทร
บทเรียนออนไลน์ คอมพิวเตอร์ ม.1

 
   


โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)
เลขที่ 1 ถนนชาภูบาล ตำบลพิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 | โทร 045-441754 | E-Mail : admin@phoklang.ac.th
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) สังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี