โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง)ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 34 ผีตาโขนเกมส์
ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 23 พฤษจิกายน - 4 ธันวาคม 2559
โดยได้รับรางวัลดังนี้
เหรียญทอง
วอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง
1. เด็กหญิงยุพิน ไชบโกฏิ
2. เด็กหญิงวรัญญา สว่าง
เหรียทองแดง
วอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุ่ไม่เกิน 18 ปี ชาย
1. นายอรุณวงศ์ ประดา
2. นายศราวุธ เรืองศรี
หมากรุกไทย
1. นายฏิวานันท์ เสาขวัญ

 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
 
สารบัญ
 

หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ติดต่อโรงเรียน

 

เกี่ยวกับนักเรียน
  

ผลงานครู
 

นางวิกันดา ศรีสมุทร
บทเรียนออนไลน์ คอมพิวเตอร์ ม.1

 
   


โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)
เลขที่ 1 ถนนชาภูบาล ตำบลพิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 | โทร 045-441754 | E-Mail : admin@phoklang.ac.th
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) สังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี