การแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
วอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชายและ หญิง
ณ โรงเรียนปทุมพิทยาคารผลปรากฏว่า
คู่ของ เด็กหญิงวรัญญา สว่าง กับเด็กหญิงยุพิน ไชยโกฏิ
ชนะเลิศประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง
และคู่ของนายอรุณวงศ์ ประดา กับนายนายศราวุฒิ เรืองศรี
รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย

 

 

 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
 
สารบัญ
 

หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ติดต่อโรงเรียน

 

เกี่ยวกับนักเรียน
  

ผลงานครู
 

นางวิกันดา ศรีสมุทร
บทเรียนออนไลน์ คอมพิวเตอร์ ม.1

 
   


โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)
เลขที่ 1 ถนนชาภูบาล ตำบลพิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 | โทร 045-441754 | E-Mail : admin@phoklang.ac.th
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) สังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี