การหล่อเทียนพรรษาเพื่อถวายวัดวันเข้าพรรษา
โรงเรียนเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) ได้จัดให้มีการหล่อเทียนเพื่อถวายวัดวันเข้าพรรษา
และได้นำไปถวายวัดที่อยู่ใกล้บริเวณโรงเรียน
โดยได้จัดงานขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559

 

 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
 
สารบัญ
 

หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ติดต่อโรงเรียน

 

เกี่ยวกับนักเรียน
  

ผลงานครู
 

นางวิกันดา ศรีสมุทร
บทเรียนออนไลน์ คอมพิวเตอร์ ม.1

 
   


โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)
เลขที่ 1 ถนนชาภูบาล ตำบลพิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 | โทร 045-441754 | E-Mail : admin@phoklang.ac.th
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) สังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี