ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
โรงเรียนเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
ณ อาคารรัตนอุบล โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2558
ซึ่งานนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี


 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
 
สารบัญ
 

หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ติดต่อโรงเรียน

 

เกี่ยวกับนักเรียน
  

ผลงานครู
 

นางวิกันดา ศรีสมุทร
บทเรียนออนไลน์ คอมพิวเตอร์ ม.1

 
   


โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)
เลขที่ 1 ถนนชาภูบาล ตำบลพิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 | โทร 045-441754 | E-Mail : admin@phoklang.ac.th
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) สังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี