การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
โรงเรียนเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) ไดเป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี
เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รอบคัดเลือก
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ตั้งแต่วันที่ 2 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
จากการแข่งขันครั้งนี้
นางสาวกมลชนก ทองคูณและนางสาวสิริกัญญา หาญชนะ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม

 

 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
 
สารบัญ
 

หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ติดต่อโรงเรียน

 

เกี่ยวกับนักเรียน
  

ผลงานครู
 

นางวิกันดา ศรีสมุทร
บทเรียนออนไลน์ คอมพิวเตอร์ ม.1

 
   


โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)
เลขที่ 1 ถนนชาภูบาล ตำบลพิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 | โทร 045-441754 | E-Mail : admin@phoklang.ac.th
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) สังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี