การอบรมปฏิบัติการ การพัฒนาแบบทดสอบ(ครู)
โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการอบรมปฏิบัติการ การพัฒนาแบบทดสอบ
โดยได้รับความอนุเคราะเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยท่าน อาจารย์สุภาพรณ์ เพียรทอง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแบบทดสอบ
ซึ่งได้จัดอบรมในวันที่ 2 - 3 พฤศสจิกายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา

 

 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
 
สารบัญ
 

หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ติดต่อโรงเรียน

 

เกี่ยวกับนักเรียน
  

ผลงานครู
 

นางวิกันดา ศรีสมุทร
บทเรียนออนไลน์ คอมพิวเตอร์ ม.1

 
   


โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)
เลขที่ 1 ถนนชาภูบาล ตำบลพิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 | โทร 045-441754 | E-Mail : admin@phoklang.ac.th
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) สังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี