การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรียนเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 33 ที่จังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 20 - 31 ตุลาคม พ.ศ.2558
จากการแข่งขันครั้งนี้
เด็กชายฏิวานันท์ เสาขวัญ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทหมากรุก รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย
ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าแข่งระดับประเทศ

 

 

 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
 
สารบัญ
 

หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ติดต่อโรงเรียน

 

เกี่ยวกับนักเรียน
  

ผลงานครู
 

นางวิกันดา ศรีสมุทร
บทเรียนออนไลน์ คอมพิวเตอร์ ม.1

 
   


โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)
เลขที่ 1 ถนนชาภูบาล ตำบลพิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 | โทร 045-441754 | E-Mail : admin@phoklang.ac.th
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) สังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี