การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร
เข้าร่วม พิธีเปิด - ปิด และสวนสนาม การฝึกภาคปกติ ของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3
ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ระหว่างวันที่ 6 - 22 กรกฎาคม 2558

 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
 
สารบัญ
 

หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ติดต่อโรงเรียน

 

เกี่ยวกับนักเรียน
  

ผลงานครู
 

นางวิกันดา ศรีสมุทร
บทเรียนออนไลน์ คอมพิวเตอร์ ม.1

 
   


โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)
เลขที่ 1 ถนนชาภูบาล ตำบลพิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 | โทร 045-441754 | E-Mail : admin@phoklang.ac.th
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) สังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี