ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)
ได้เข้าร่วมโครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ
ซึ่งได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปล่อยพันธ์สัตว์น้ำที่บริเวณท่าน้ำวัดโพธิ์ตาก 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
 
สารบัญ
 

หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ติดต่อโรงเรียน

 

เกี่ยวกับนักเรียน
  

ผลงานครู
 

นางวิกันดา ศรีสมุทร
บทเรียนออนไลน์ คอมพิวเตอร์ ม.1

 
   


โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)
เลขที่ 1 ถนนชาภูบาล ตำบลพิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 | โทร 045-441754 | E-Mail : admin@phoklang.ac.th
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) สังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี