ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

เพื่อศึกษาต่อโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง)

>> ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น <<

>> ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย <<

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ทำการสอบในวันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น.

และติดตามผลการสอบได้ในวันที่ 16 มีนาคม 2558


 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
 
สารบัญ
 

หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ติดต่อโรงเรียน

 

เกี่ยวกับนักเรียน
  

ผลงานครู
 

นางวิกันดา ศรีสมุทร
บทเรียนออนไลน์ คอมพิวเตอร์ ม.1

 
   


โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)
เลขที่ 1 ถนนชาภูบาล ตำบลพิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 | โทร 045-441754 | E-Mail : admin@phoklang.ac.th
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) สังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี